• Maandbrief februari

  Beste ouder(s)/ verzorger(s),

  De nieuwsbrief, voor de maand februari, staat weer voor u klaar. Veel leesplezier toegewenst.
  Vriendelijke groet,
  Redactie nieuwsbrief
 • Onze kernwaarden

  1 Putten uit het Levend Woord
  Bijbelgetrouw onderwijs gefundeerd op het Woord van Jezus Christus voor ieder mens.
  2 Gewoon en toch bijzonder
  Elk kind is uniek en heeft eigen onderwijsbehoeften.
  3 Uitgaan van mogelijkheden
  Omdat ieder kind eigen talenten heeft gekregen.
  4 Samen in beweging
  Talenten ontdekken, gebruiken en delen is belangrijk voor jezelf èn de ander. 
  5 Ontdekken en verwonderen
  Leren in relatie tot de schepping en de mensen om je heen.
 • Wonderlijk gemaakt

  I.v.m. de presentatie over het thema Seksuele vorming tijdens de jaaropening kunt u in deze handreiking nog wat nalezen.

Welkom op onze website   

Maandbrief februari

Nieuwsbrief maartverschijnt op dinsdag 7 maart. Kopij voor deze nieuwsbrief uiterlijk maandag 6 maart 18:00u naar nieuwsbrief@vandamschool.nl

Like ook onze Facebook-pagina
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet