Homepage van de oudercommissie

De Oudercommissie (OC)
De OC bestaat uit een gezellige groep enthousiaste ouders die meehelpen en meedenken om alles op het gebied van activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Dit alles gebeurd in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
 

De Taken van de OC
Advies aan de medezeggenschapsraad (MR) of aan de oudergeleding in de MR, over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
Het bevordeeren van een goede relatie tussen de school en de ouder.
Het verzorgen van informatie aan de ouders
Het geven van hulp bij binnen- en buitenschoolse activeiteen .
Het motiveren van de ouder om hulp te geven bij deze activiteiten.
Het geven van ondersteuning aan (nieuwe ) ouders in hun contacten met de school.
De OC helpt bij het organiseren van feesten en (sport) activiteiten die bedoeld zijn voor de leerlingen.
In een schooljaar staan in iedere geval de volgende activiteiten op het programma:
 
Actie schoenen doos
Nationaal schoolontbijt
Sinterklaas
Lente ontbijt
School korfbal
School voetbal
Avondvierdaagse
Kleutervierdaagse (groep 1 en 2)
Kamp/vossenjacht
Afscheid groep 8
Oud papier en oud ijzer 
Jaarlijks een openingsavond
 
Voor de agenda en de notulen klikt u hier
 
Voor informatie en/of vragen kunt u de oudercommissie mailen naar onderstaand mailadres oc.vandamschool@cnsputten.nl
Wilt u kunt contact opnemen met een van de leden klik hier.

Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet