Aanmelden (nieuwe ouders)

Op deze website leest u alles over de Van Damschool. Het team van de Van Damschool wil graag uw kind een fijne schooltijd bieden en bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Ons team van gemotiveerde en ervaren leerkrachten, ouders en andere specialisten staat voor u en uw kind klaar.
De Van Damschool is een school met een eigen gezicht, eigen keuzes en een eigen invulling aan het geven van goed onderwijs aan de kinderen die onze school bezoeken.
Op school werken we met elkaar en met de kinderen in afhankelijkheid van God en mogen we samen een christelijke school zijn.
In de omgang met elkaar, in de keuze van de leermethoden, in de taal die gesproken wordt en door de sfeer die op school heerst, zien we dit terug. Vieringen, activiteiten en de kleinschaligheid van de school zorgen voor een goede en open sfeer. Onze school werkt planmatig aan de ontwikkeling van het onderwijs door het BAS-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek.
Op de website leest u meer over onze visie en de kwaliteiten van de school. Daarnaast bent u altijd van harte welkom. 
Aanmelding van nieuwe leerlingen is mogelijk gedurende het gehele schooljaar. U kunt een afspraak maken met de directeur voor een gesprek en natuurlijk om een kijkje te nemen in school. Tijdens het informatiegesprek wordt verteld over de werkwijze van de school en het bezoek wordt afgerond met een rondleiding. Wanneer u de keuze maakt voor onze school, wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. Wij heten u graag persoonlijk welkom op onze school.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met dhr. Erik van Veldhuizen, tel. 0341-352702.
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet