BAS+project

Op de Van Damschool volgen we het BAS+project als meerjarig schoolontwikkeltraject.
Met dit project van het Seminarium voor Orthopedagogiek werken we planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs.
 
Met BAS bouwen we verder aan zeven ontwikkelingslijnen:
structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, samenwerkend leren, planningssysteem en teamleren.

Inmiddels integreren we het BAS+project en de Pedagogische Proefpraktijk (PPP) met de invoering van Handelingsgericht Werken in ons onderwijs. 


 
Structuur Interactie Zelfstandige leerhouding Instructie Samen-werken Plannings-systeem
Master
planning
Portfolio
Gesprekken met ouders
Zelfstandig leren
Instructie-
Modellen
Tutorleren
Zorgstructuur
Week-
planning
Attributie
Groeps-gesprekken
Begeleid zelfstandig leren
Kerndoelen 
en differentiatie
Coöperatief leren in groepen
Handelings-planning
Voorspel-baarheid
Respon-siviteit
De sfeer in 
de groep
Tijds-bewustzijn en taakplanning
Effectieve instructie
Tandem-
leren
Instroom en leerlingvolg-systeem
Inrichting
Basiscom-municatie
In gesprek 
met het kind
Regels en routines
Effectieve leertijd
Groeps-
vorming
Leerling-administratie
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet