• Maandbrief februari

  Beste ouder(s)/ verzorger(s),

  De nieuwsbrief, voor de maand februari, staat weer voor u klaar. Veel leesplezier toegewenst.

  Maandbrief februari
  Met vriendelijke groet,
  Redactie nieuwsbrief
 • Verdrietig bericht

  Onze gedachten en gebeden gaan uit naar juf Marjanne en de betrokken families i.v.m. het overlijden van Bart Slotman, de man van juf Marjanne. We wensen hen in deze tijd van rouw Gods onmisbare kracht en steun toe om dit verlies te kunnen dragen.

  Nog is voor ons verborgen

  -wij zien slechts in geloof-

  hoe God eens op Zijn morgen

  volbrengt wat werd beloofd:

  al wie hier in dit leven

  gezaaid werd op Gods tijd,

  zal God een lichaam geven

  dat leeft in Eeuwigheid.

 • Onze kernwaarden

  1 Putten uit het Levend Woord
  Bijbelgetrouw onderwijs gefundeerd op het Woord van Jezus Christus voor ieder mens.
  2 Gewoon en toch bijzonder
  Elk kind is uniek en heeft eigen onderwijsbehoeften.
  3 Uitgaan van mogelijkheden
  Omdat ieder kind eigen talenten heeft gekregen.
  4 Samen in beweging
  Talenten ontdekken, gebruiken en delen is belangrijk voor jezelf èn de ander. 
  5 Ontdekken en verwonderen
  Leren in relatie tot de schepping en de mensen om je heen.

Welkom op onze website   

Like ook onze  Afbeeldingsresultaat voor facebook

                                          
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet