Leraren Van Damschool cursusjaar 2018 - 2019


GROEP DAGEN LEERKRACHTEN          
1/2 maandag t/m donderdagmorgen
juf Ria van der Meijden
  donderdagmiddag, vrijdag juf Marjanne van der Beek
Onderwijsassistente op maandag t/m donderdag, wordt ingevuld door Corineke t'Jong.
 
3/4 maandag, dinsdag juf Rinske van Doornik
  woensdag, donderdag, vrijdag  juf Hanneke van Brakel
Onderwijsassistente op maandag t/m donderdag, wordt ingevuld door Corineke t'Jong.
 
5/6 maandag, dinsdag, vrijdag juf Eline Pasch
  woensdag, donderdag juf Dianne Bredenhoff
Onderwijsassistente op woensdag en donderdag, wordt ingevuld door Annelies den Oudsten.


7/8 maandag, dinsdag
juf Mirjam Barth
  Woensdag t/m vrijdag meester Corné van den Bosch
Onderwijsassistente op maandag en dinsdag, wordt ingevuld door Annelies den Oudsten.
                                                      
Intern begeleider:
Juf Anneke van Doornik (groep 1-4)
Juf Hanneke Verbeek (groep 5-8)
 
Remedial teaching:
juf Helmertina de Ruiter (aanwezig op woensdag en donderdagmorgen)
 
Coördinator ICT en webmaster:
meester Corné van den Bosch (aanwezig op alle dagen)

Schoolleiding:
meester Erik van Veldhuizen (dir.) (aanwezig op maandagmiddag, dinsdag en vrijdag)
meester Corné van den Bosch (teamleider) (aanwezig op alle dagen)
 
Administratie:
Cora Lindeboom (aanwezig op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen)

Plusgroep: 
Juf Mirjam (dinsdagmiddag, tot de herfstvakantie donderdagmorgen)
 
Begeleiding zorgarrangementen in het kader van Passend Onderwijs
Juf Esther Kattenberg 
 
 
 Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet