Overblijven schooljaar 2016-2017 Download invulformulier voor overblijven.

Oktober 2016
Overblijfregeling:
Op de Van Damschool bestaat de mogelijkheid tussen de middag over te blijven. Hierbij is de hulp van ouders ingeschakeld. Zij draaien de overblijfuren volgens een rooster. Teamleden hebben zelf pauze en dragen geen verantwoordelijkheid.
Tussen 12.00 uur en 13.05 uur is er in principe 1 overblijfouder aanwezig die met de kinderen eet en speelt. Als de groep groter is dan 16 kinderen zal er een 2e ouder bijkomen om te helpen.
Kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee; brood, drinken en vaak iets van fruit erbij.
Bij droog weer wordt er buiten op het schoolplein gespeeld, bij regen in de gymzaal of in het overblijflokaal.
Om 13.05 uur neemt een leerkracht de pleinwacht en verantwoording weer over.
Het overblijven gaat in op de eerste schooldag van het cursusjaar en geldt alleen voor schooldagen waarop de kinderen de hele dag les hebben (maandag/dinsdag en donderdag).

De betaling wordt geregeld d.m.v. een overblijfkaart. Deze kaart is voor alle kinderen binnen het gezin.
U kunt kiezen uit de volgende kaarten:
5x overblijven                            € 10,00
10x overblijven                          € 17,50
20x overblijven                          € 32,50
40x overblijven                          € 60,00

Dit kunt u overmaken naar NL 38 RABO 0191686018 t.n.v. Vereniging tot stichting en instandhouding CNS onder vermelding van ‘overblijven +naam leerling’. 
 
Als de overblijfkaart ‘leeg’ is krijgt u van de overblijfcoördinator het verzoek om een nieuwe kaart aan te schaffen.
Alle overblijfkinderen betalen, behalve op de dag dat zijn/haar eigen ouder overblijfhulp is.
Bij ziekte of afwezigheid dient door de ouder/verzorger doorgegeven te worden dat hun kind die dag niet aanwezig zal zijn bij het overblijven. Dit kan via de overblijfagenda welke voor in de hal ligt, bij ziekmelding op school of via het mailadres overblijven@vandamschool.nl.
 
Aanvullende informatie vind u in het overblijfboekje.

Heeft u nog vragen bel of mail gerust of spreek mij even aan.
 
Henriette Sielias, 06-83695075
overblijven@vandamschool.nl
 
Verdieping en/of overige informatie:

Aanmeldformulier

Overblijfrooster
 
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet