Meidenvenijn

Op school wordt in de bovenbouw het lespakket ‘Meidenvenijn is niet fijn!’ preventief ingezet.
 
                              
‘Vriendinnen hebben’  is belangrijk en ook fijn. Toch maken meisjes het elkaar soms erg moeilijk. In elke klas of meidengroep, al vanaf groep 1, zijn er in meer of mindere mate typische meidenrollen terug te zien. Soms kan dit leiden tot vervelende situaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. Het programma ‘Meidenvenijn is niet fijn!’ stelt dit onderwerp op een veilige en positieve manier aan de orde en helpt om meisjes zich goed te laten voelen in groepen. Ook leren ze om moeilijke situaties aan te pakken.
 
Gelukkig heerst meidenvenijn niet in alle groepen. Als dit wel zo is in een bepaalde groep, dan biedt het lespakket vervolglessen waarin meisjes leren hoe ze weer op een respectvolle manier vriendinnen kunnen zijn.

Het programma wordt door een specifiek getrainde groepsleraar als begeleider uitgevoerd.
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet