Hoofdluis algemene informatie en actuele stand van zaken


 
Update 8 oktober
We zijn luisvrij!

Met vriendelijke groet,
Jantine van Driel (coördinator hoofdluis)
Tel.: 0341-453548
Email:  famgbvdriel@live.nl

Vragen en antwoorden over Hoofdluis
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet