Procedures-protocollen

Zwembadprotocol cursusjaar 2016-2017


1. Vervoer

2. Excursies
3. Protocol voor binnen- en buitenschoolse activiteiten

1. Vervoer


Wat zijn de regels voor het vervoer van kinderen in de auto?

Kinderen (onder kinderen wordt iedereen onder de 18 jaar verstaan) kleiner dan 1,35 meter moeten zowel voorin als achterin de auto in een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel (autokinderzitje) worden vervoerd. Een kinderzitje kan zijn: een babyautostoeltje, een kinderautostoeltje of een zittingverhoger. Alle goedgekeurde kinderbeveiligingsmiddelen (inclusief zittingverhogers) mogen voorin en achterin de auto gebruikt worden.
Volwassenen en kinderen groter dan 1,35 meter moeten zowel voorin als achterin de auto de autogordel om en mogen zonodig ook een zittingverhoger gebruiken.

Bijzondere gevallen en uitzonderingen

Op de regels is een aantal uitzonderingen. Een overzicht van de bijzondere gevallen en uitzonderingen vindt u op de website autokinderzitjes.nl.
Zitplaats met airbag
Het is raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die ingeschakeld is. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren.

Gordels en kinderzitjes goed gebruiken

Het is verplicht om de autogordels en kinderzitjes te gebruiken op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest. Het is bijvoorbeeld niet langer toegestaan het diagonale deel van de gordel achter de rug langs of onder de arm door te dragen. De gordel is niet ontworpen om zo te worden gebruikt en werkt dan ook niet goed.

Gordelverlenger

Een gordelverlenger bij een kinderzitje is niet toegestaan. Is de gordel te kort, dan moet u een andere (goedgekeurde) autogordel laten monteren of een kinderzitje gebruiken dat wel met de originele gordel goed te bevestigen is.
Gordelgeleider
Een gordelgeleider (gordelclip) moet ervoor zorgen dat het diagonale deel van de autogordel over de schouder loopt en niet over de hals. Een gordelgeleider kan deel uitmaken van een zittingverhoger. Er zijn ook afzonderlijke gordelgeleiders te koop. Deze laatste mogen niet gebruikt worden, behalve:
- door volwassenen;
- door kinderen zwaarder dan 36 kilo;
- in uitzonderingsgevallen waarin geen kinderzitje gebruikt hoeft te worden.
De afzonderlijke gordelgeleiders die in deze gevallen zijn toegestaan, moeten aan enkele eisen voldoen. Zij mogen alleen aan het diagonale deel van de autogordel zijn bevestigd. Een gordelgeleider die het heupdeel met het diagonale deel verbindt, is dus altijd verboden. Verder mag een gordelgeleider de goede werking van de gordel niet belemmeren en mag hij geen ruwe delen hebben die de gordel kunnen beschadigen. Voor kinderen blijft een zittingverhoger veiliger. Die zorgt er namelijk ook voor dat het heupgedeelte van de gordel over het bekken loopt en niet over de buik. Daardoor kan bij een ongeval ernstig inwendig letsel voorkomen worden. Met een gordelgeleider blijft de kans op dergelijk letsel aanwezig. Gebruik dus als het even kan liever een zittingverhoger.

2. Excursies

De ouders krijgen tijdig de datum van de geplande excursie of de data van de geplande excursies, waarop ze in kunnen schrijven. De aanmeldingsformulieren worden verwerkt en de ouders krijgen bericht als ze zijn ingedeeld. Bij onvoldoende deelname wordt opnieuw een verzoek gedaan.
Blijft de belangstelling voor een bepaalde excursie te weinig, dan verdwijnt deze van de agenda.

Regels en afspraken t.a.v. ouders, leerkrachten en kinderen m.b.t. excursies met auto's.
Voor ouders gelden de volgende regels/afspraken:
-de ouders rijden/begeleiden uit vrije wil en zo mogelijk om toerbeurtin een normale auto zitten maximaal 4 kinderen (in de gordel!) MPV's: 5 of 6
-alle chauffeurs hebben – zo mogelijk – de mobiele nummers uitgewisseld
-de ouders geven aan het einde hun bevindingen door aan de leerkracht
-de begeleidende ouders zijn vrijgesteld van entree
-de ouders hebben recht op een benzine vergoeding van € 0,15 per kilometer.
-Het declaratieformulier moet ingevuld op de dag van de excursie ingeleverd worden bij de leerkracht, indien men benzinevergoeding wenst.

Voor de leerkracht gelden de volgende regels/afspraken:

-de leerkracht geeft minstens twee dagen van tevoren een duidelijke routebeschrijving mee, de namen van de kinderen per auto en een declaratieformulier voor de reiskosten
-de leerkracht geeft van te voren duidelijke instructie (de lesbrief) aan de ouders over hun taak tijdens de excursie
-de leerkracht geeft een planning van de dag
-de leerkracht zorgt zonodig voor een overzicht van de mobiele nummers
-de leerkracht is in het bezit van de leerlingenlijst met telefoonnummers
-de leerkracht evalueert na elke excursie en brengt de veranderingen aan in het origineel

Voor de kinderen gelden de volgende regels/afspraken:

-de kinderen zijn verzekerd via school
-de kinderen zijn duidelijk geïnstrueerd m.b.t. de veiligheid t.a.v. zichzelf en anderen tijdens de reis en het verdere verloop van de excursie
-de kinderen gedragen zich dus voorbeeldig
-de kinderen betalen de entree van de te bezoeken excursie plus de entree van de ouders en de benzinevergoeding voor de chauffeur
-de kinderen hebben het mobiele nummer van de meester, juf of school en zo mogelijk van hun begeleidende chauffeur
-de kinderen maken zo mogelijk van deze excursies een verslag

Ten aanzien van de vergoeding voor de chauffeurs:

De leerkrachten zorgen dat ze de eerste keer voldoende financiën hebben om alle chauffeurs hun vergoeding te betalen.
Bij de volgende excursie wordt er rekening gehouden met de inhoud van de chauffeurspot. De inhoud van de chauffeurspot gaat aan het einde van het jaar mee naar de volgende groep.

Extra kosten:

Aan de excursies zijn GEEN extra kosten verbonden.
Kinderen hoeven dus in principe geen ZAKGELD mee te nemen.
Mocht u uw kind toch geld willen meegeven, dan vragen wij u om dat met mate te doen.
Bij de meeste musea is wel een winkel, waar boekjes, platen etc. te verkrijgen zijn. Mocht iemand die voor z'n werkstuk nodig hebben, dan kan hij/zij die kopen. Het is niet de bedoeling dat we tijdens deze excursies steeds souvenirs gaan kopen voor de thuisblijvers.
In het Openluchtmuseum bestaat bijv. de gelegenheid om iets eetbaars te kopen. De kinderen zijn vrij om hiervan gebruik te maken.Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet