Leerplichtwet.

De leerplichtambtenaar van 'Leerlingzaken Noord-Veluwe' is mevr. H. den Engelsman.Zij moet er op toezien dat het onderwijs met zijn wet en regelgeving correct wordt uitgevoerd. Leerlinzaken Noord-Veluwe kan om advies gevraagd worden als het o.a. gaat over verlofregeling. Tel:  0341-474488, 
E-mail: hdenengelsman@regionoordveluwe.nl  
Website: http://leerlingzaken.regionoordveluwe.nl

Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet